RĘCZNIK HOTELOWY 500g MAŁY 50x90RĘCZNIK HOTELOWY 500g MAŁY 50x90
    14,99 zł
    Dywanik Łazienkowy 50X70 Stopka BiałaDywanik Łazienkowy 50X70 Stopka Biała
      11,50 zł
      RĘCZNIK 70X140 FROTTE HOTEL STANDARD BIAŁYRĘCZNIK 70X140 FROTTE HOTEL STANDARD BIAŁY
        22,99 zł
        KOŁDRA HOTELOWA CAŁOROCZNA 140/200 350G HOLLOWKOŁDRA HOTELOWA CAŁOROCZNA 140/200 350G HOLLOW
          OBRUS CERATA FOLIA PRZEZROCZYSTA 140 CM- 10CMOBRUS CERATA FOLIA PRZEZROCZYSTA 140 CM- 10CM
            OCHRANIACZ NA MATERAC Z GUMKĄ FROTTE 90/200OCHRANIACZ NA MATERAC Z GUMKĄ FROTTE 90/200
              37,43 zł
              Dywanik Łazienkowy 50X70 Stopka SzaraDywanik Łazienkowy 50X70 Stopka Szara
                17,00 zł
                POSZEWKA HOTELOWA ADAMASZEK PRESTIGE 50/70 4mmPOSZEWKA HOTELOWA ADAMASZEK PRESTIGE 50/70 4mm
                  POSZEWKA HOTELOWA ADAMASZEK PRESTIGE 140/200 4MMPOSZEWKA HOTELOWA ADAMASZEK PRESTIGE 140/200 4MM
                    Aktualności

                    Zasady zwrotu towaru:

                    1. Klient może w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od Umowy Sprzedaży.
                    2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
                    3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
                    4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór można pobrać z tej strony internetowej
                    5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
                    6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
                    7. Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta nie podlegają zwrotom. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).
                    8. Konsument odsyła towar wraz z dowodem zakupu we własnym zakresie i ponosi koszty z tym związane w całości.


                    Reklamacje:

                    1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
                    2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
                    3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
                    4. Kupujący przesyła reklamację (wzór formularza reklamacji zawarty jest na tej stronie) wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres sklepu internetowego.


                    Adres do zwrotu towaru i wysyłki reklamacji:

                    Kora III Danuta Czyszczoń

                    Ul. Michejdy 3

                    58-560 Jelenia Góra